Om adopsjon hos oss

Før du adopterer en katt…

    • Har du tenkt over at katten kan bli 15-20 år gammel?
    • Har du god no økonomi til å kunne dekke utgiftene katteholdet krever?
    • Har du tilgang til et trygt utemiljø for katten utenfor hjemmet ditt?
    • Er livssituasjonen din stabil nok til å få en katt i hus?

Hvis svaret er «ja» på alle disse spørsmålene kan du nok vurdere et nytt familiemedlem!

Vi gjør en vurdering om hjemmet som ønsker å adoptere en katt hos oss er egnet.
Det er ikke mulig å adoptere en katt fra oss for så å holde den innendørs.

Adopterer du en katt fra oss som er eldre enn 6 måneder gammel vil den være ferdig kastrert, ID-merket med chip i nakken, øremerket og vaksinert. Ved adopsjon av ukastrerte kattunger er disse også ID-merket og fått vaksine, men vi sender da med et skjema som du senere må sørge for å sende tilbake til oss med underskrift av veterinær når du selv har ordnet slik at katten har blitt sterilisert/kastrert. Alle katter omplassert fra oss har også fått ormekur.

Priser/omplasseringsgebyr fra 1 februar 2018:

  • Voksne katter: 1000 kroner.
  • Kattunger: 800 kroner.